Úvodná konzultácia

Úvodná konzultácia so zákazníkom prebieha spravidla už pri prvom kontakte. Zákazník nás môže vyhľadať osobne, alebo kontaktovať telefonicky, e-mailom, či priamo prostredníctvom formulára na tejto stránke. V prípade že zákazník nedisponuje vypracovaným návrhom od dizajnéra, vypočujeme si jeho predstavy o dizajne, požiadavky na funkčnosť. Dohodneme sa na predbežnej cene a ak zákazník súhlasí nasleduje osobné stretnutie a predrealizačné zameranie. Nerozhodnutým zákazníkom vieme poradiť z estetického i technického hľadiska. Približné predstavy spoločne vymodelujeme do realizovateľnej podoby. Postupne si spolu upresňujeme rozmery, druhy materiálov, kombinácie farieb, požiadavky na funkčnosť a ďalšie detaily vyhotovenia.