Návrh & ponuka

Podľa dohodnutých parametrov pre zákazníka spravidla vytvoríme grafický návrh nábytkov alebo zariaďovaného interiéru. Zároveň prebehne kalkulácia ceny výroby a montáže nábytku na základe dohodnutých materiálov, rozmerov, komplexnosti zákazky a ďalších položiek. Cenovú ponuku, prípadne grafických návrh zašleme následne zákazníkovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení dodaného grafického návrhu a cenovej ponuky sa dohodneme na podmienkach realizácie, na termínoch dodávky a montáže diela, na zálohových platbách a ich splatnosti.