Realizácia & montáž

Záverečnou fázou je samotná realizácia, zahŕňajúca samotnú montáž nábytkov a zariadenia, prípadne ďalšie dohodnuté práce. Realizácia a montáže prebiehajú vo vopred dohodnutých termínoch, počas dohodnutého obdobia. Minimálne deň pred termínom zahájenia realizácie kontaktujeme zákazníka a overujeme pripravenosť priestoru. Zabezpečujeme dopravu materiálov a nábytku z našej výroby priamo k zákazníkovi. Montáže realizujú naši zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami. Po ukončení realizačných a montážnych prác nasleduje finálne prebranie diela zákazníkom k užívaniu.